Menu

شرکت مهندسی و ایمنی شبکه ایمن آزما افزار، به کمک تجربه یک دهه حضور فنی، مهندسی و بازرگانی جمعی از مدیران شرکت در حوزه امنیت فضای سایبری و با هدف ارائه خدمات تخصصی در این حوزه تاسیس گردیده است. در کنار مدیران با تجریه، گروهی از متخصصین جوان، پویا و با انرژی، عهده دار ارائه خدمات به مشتریان می باشند. جهت ارائه خدمات در سطح استاندارد جهانی، کارشناسان شرکت ضمن اخذ مدارک بین المللی، ملزم به روزآمد سازی دانش خود و رعایت اصول و موازین حرفه ای در کارشان می باشند. در همین راستا مولفه ای که ضامن تداوم حضور مجموعه در بازار رقابتی حوزه امنیت فضای مجازی می گردد، پشتیبانی متمایز در کلیه خدمات ارائه شده می باشد.

 

 


اصول و ارزش های ما

  • مشتری محوری:

نظر به اینکه مهمترین ارزش تعریف شده در شرکت ایمن آزما افزار، رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش    می­باشد، از اینرو مرکز پشتیبانی فنی، با تیم‌ متخصص و نیروهای زبده، جهت جذب حداکثر این رضایتمندی طراحی شده است.

  • تعهد و مسئولیت پذیری:

بر این باوریم که تعهد به ارائه محصولات و خدمات مطمئن، ضامن تداوم همکاری و بقای شرکت می باشد. در همین راستا با مسئولیت پذیری و پاسخگویی، انتخاب مجدد جهت توسعه همکاری را محقق می سازیم.

 خلاقیت و نوآوری:

در دنـیـای سـازمـانـی امـروز، مدیران خلاق، سازمان های خلاق وکارکنان خلاق اضلاع مثلث خـلاقـیـت هـسـتـنـد کـه بـدون هـر یـک، خـلاقـیـت و نـوآوری بـه سـر مـنـزل مقصود نخواهد رسید. شرکت ایمن آزما افزار با فراهم نمودن ساختار سازمانی مناسب، حمایت، پشتیبانی و تشویق پرسنل کوشا، زمینه و شرایط تحقق اهداف مورد نظر که منجر به رضایتمندی مشتریان می گردد را فراهم می سازد.

 تعهد به ارائه خدمات متفاوت:

کارشناسان فروش شرکت ایمن آزما افزار همواره آماده ارائه هر گونه مشاوره و یا اطلاعات تکمیلی در خصوص تعیین نوع خدمات و نیاز مجموعه شما می‌باشند.

  

 


 

 

Powered By : NavidIranian